De dirigent

Jan Janovcik komt uit Slowakije, uit de buurt van de oostelijke stad Kosice. Hier kreeg hij zijn eerste muzikale opleiding als pianist en deed als organist en dirigent zijn eerste ervaringen op met kerkelijke muziek.


Zijn studie theologie aan de universiteit van Praag combineerde hij met verdere muziekstudies:
zang bij Michael Havlicek en viola da gamba bij Petr Wagner.

Hij treedt op als zanger en instrumentalist in diverse ensembles, waarbij hij zich toelegt op oude muziek (Rittornello, Les Traversées Baroques).


Afgestudeerd bij het Fontys Conservatorium op "Oude Ensemble Muziek".