Het repertoire

Bij de keuze van ons repertoire speelt de dirigent een belangrijke rol. Hij geeft adviezen, rekening houdend met de muzikale mogelijkheden van ons koor. In overleg met een aantal mensen van het koor die zelf ook zoeken naar geschikte liederen, wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. Met plezier zingen en variatie zijn belangrijke criteria.

Over het algemeen zingen we vierstemmig en a capella, maar ondersteuning van een pianist behoort tot de mogelijkheden. Op ons repertoire staat zowel wat oudere muziek als muziek van hedendaagse componisten